Регулацията на емоциите включва когнитивен контрол на неподходяща или нежелана емоционална реактивност. Съвременното използване на f MRI зависим от нивото на кислород в кръвта (BOLD) започна да изяснява регионите на мозъка, чиято дейност корелира с регулацията на емоциите. Изследванията са фокусирани върху участието на префронталната кора в емоционалния контрол, с дорзолатерален аспект (DLPFC) взаимодействащ с вентромедиалната префронтална кора (VMPFC) и амигдалата да модулират емоционалната реактивност (Johnstone et al., 2007; Delgado et al., 2008; Phillips et al., 2008).

Литературата предоставя убедителни данни за патологични функционални активации и свързаност в цялостните медиални префронтални мрежови региони при ГДР, включително ACC,VMPFC, OFC, и тясно свързаните субкортикалната области включително amygdala и striatum при  ГДР (Фиг № 1)

КОРОВИ РЕГИОНИ ПРИ MDD

 

МОЗЪЧНИ СТРУКТУРИ УЧАСТВАЩИ В КОГНИТИВНИЯ КОНТРОЛ НА ЕМОЦИИТЕ

 

Корови региони на разширено представяне на медиалната префронтална мрежа при MDD. Показани са областите на мозъка, най-последователно замесени в магнитно резонансните проучвания на подрастващите и младежи с MDD през пет области на функциониране.

Централният „хуб“ показва разширено представяне на медиалната префронтална мрежа, включваща предната цингуларна кора ACC (pregenual, mid- cingulate и subgenual cingulate cortex) и задната цингуларна кора PCC и вентромедиалния префронталния кортекс VMPFC, както и орбитофранталната кора OFC(medial and lateral OFC) BA 10 и BA 11.

Ляв панел: Корови региони на разширено представяне на медиалната префронтална мрежа показва дорзолатерален префронталния кортекс (отгоре) DLPFC и медиалната и латералната части на орбитофронталната кора OFC (отдолу).

Десен панел: коронални срезове показващи субкортикалната региони: Amygdala (отгоре) и стриатума (отдолу). Короналният слайз на стриатума (MNI координира у = 12 mm) показва дорзалната част на нуклеус каудатус , и дорзалните и вентрални части на путамена.

 

Тези докладвани изменения, които присъстват в състояние на покой, задачи за емоционална обработка, когнитивен афективен контрол, афективна когниция и вземане на решения, базирани на награди са присъствали в медицирани и нелекувани с лекарство пациенти. Сред тези 5 разглеждани области, най-последователно замесени са антериорна цингуларна кора АСС, специално pregenual и subgenual дивизиите, VMPFC и amygdala. Активност в рамките на, и свързаност между тези региони също се асоциират с клиничната мерки на тежестта на депресията (Davey et al., 2012b; Forbes et al., 2006; Matthews et al., 2008; Mingtian et al., 2012; Yang et al., 2009) ; продължителността на заболяването (Jin et al.,2011), броят на рецидивите(Zhu et al., 2012) и когнитивната ранимост (Zhong et al., 2011). Трябва да се отбележи, че тези значителни корелации са докладвани предимно при обработката на емоциите и домените в състояние на почивка, където са открити най-постоянните и стабилни патологични промени в дейността и свързаността. Освен това, дейността в ventral АСС и amygdala изглежда отговаря на лечение с антидепресанти депресивни младежи (Tao et al., 2012) въпреки че тези наблюдения изискват репликация.

Тези нервни региони, които са замесени в невробиологични модели на ГДР (Mayberg, 1997; Phillips et al., 2008; Price and Drevets, 2010, 2012) и са били използвани като биологични цели за клинични интервенции при възрастни пациенти (включително DBS и CBT ), би трябвало да ръководят бъдещи проучвания за лечение на изображения на младостта MDD.

Refference:

1.Johnstone, T., van Reekum, C. M., Urry, H. L., Kalin, N. H., and Davidson, R. J. (2007). Failure to regulate: counterproductive recruitment of top-down prefrontal-subcortical circuitry in major depression. J. Neurosci. 27, 8877–8884. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2063-07.2007

2.Delgado, M. R., Nearing, K. I., Ledoux, J. E., and Phelps, E. A. (2008). Neural circuitry underlying the regulation of conditioned fear and its relation to extinction. Neuron 59, 829–838. doi: 10.1016/j.neuron.2008.06.029

3.Phillips, M. L., Ladouceur, C. D., and Drevets, W. C. (2008). A neural model of voluntary and automatic emotion regulation: implications for understanding the pathophysiology and neurode- velopment of bipolar disorder. Mol. Psychiatry 13, 833–857. doi: 10.1038/mp.2008.65